อัตลักษณ์โรงเรียน

วิสัยทัศน์โรงเรียน
ภายในปี 2561 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง เป็นสถานศึกษาแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่คุณภาพมาตรฐานสากล บนพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียง โดยชุมชนมีส่วนร่วม

สีประจำโรงเรียน
เขียว-เหลือง

ตราประจำโรงเรียน

cropped-15181611_1738409089812650_2993397970247812268_n.jpg

เป็นรูปดอกบัว หมายถึง ความรู้ที่เบ่งบาน