ติดต่อโรงเรียน

 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทย ตั้งอยู่เลขที่ 19/1 หมู่ 2 ถนนจันทอุดม ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมือง จังหวัดระยอง รหัสไปรษณีย์ 21000 เบอร์โทรศัพท์ 038-613428