17504483_1866569110329980_1474753040560806263_o

โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รุ่น 1 ที่ได้สำเร็จการศึกษา จากโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยองประจำปีการศึกษา 2559

โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รุ่น 1 ที่ได้สำเร็จการศึกษา จากโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยองประจำปีการศึกษา 2559

17504483_1866569110329980_1474753040560806263_o