17504545_1868698900117001_4167852058070022096_o

โครงการเสริมสร้างขวัญกำลังใจกิจกรรมการฝึกอบรม STEM Education และประชุมสัมมนาศึกษาดูงาน ณ จังหวัดกาญจนบุรี

โครงการเสริมสร้างขวัญกำลังใจกิจกรรมการฝึกอบรม STEM Education และประชุมสัมมนาศึกษาดูงาน ณ จังหวัดกาญจนบุรี

ด้วยทางโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ได้จัดโครงการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจกิจกรรมการฝึกอบรม STEM Education และประชุมสัมมนาศึกษาดูงาน ณ จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้เรื่อง สะเต็มศึกษา (STEM Education) คือแนวทางการศึกษา
ทีได้บูรณาการความรู้ระหว่างศาสตร์วิชาต่างๆเช่น ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ความรู้ด้านเทคโนโลยี ความรู้ทางด้านวิศวกรรม และความรู้ด้านคณิตศาสตร์ รวมเข้าด้วยกันอย่างลงตัว
ดังนั้นเพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาล Thailand ๔.๐ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยองจึงได้จัดการอบรมพัฒนาครูและบุคลากร ในวันที่ ๒๗ – ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐

17436203_1868699016783656_2187868644388616693_o 17493120_1868699000116991_8427689369326578281_o 17504304_1868698440117047_2898116048837599983_o 17504362_1868698543450370_5697202208147458749_o 17504545_1868698900117001_4167852058070022096_o 17504940_1868698436783714_7364690787446012011_o 17505170_1868698506783707_6391333682899012034_o 17505314_1868698433450381_366343183001013042_o 17545320_1868698736783684_2717748493083476353_o 17545528_1868698760117015_5442780278020679846_o 17546663_1868698880117003_6320943943774605807_o 17546915_1868698556783702_3953813542640083625_o 17547067_1868699086783649_6413780161800644080_o

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *