17390649_1865136397139918_4408148634375961409_o

โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (การจัดประชุมเชิงปฎิบัติการจัดทำประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และ SAR) 22 มีนาคม 2560

โครงการพัฒนาระบบประกันคุณ

Read more
17504483_1866569110329980_1474753040560806263_o

โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รุ่น 1 ที่ได้สำเร็จการศึกษา จากโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยองประจำปีการศึกษา 2559

โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตาก

Read more