17504483_1866569110329980_1474753040560806263_o

โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รุ่น 1 ที่ได้สำเร็จการศึกษา จากโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยองประจำปีการศึกษา 2559

โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตาก

Read more
17311164_1862013937452164_7781266793401761601_o

ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยองนายประพันธ์ ภูมิวารินทร์ มอบรางวัล การแข่งขันว่ายน้ำชิงถ้วยนายกเมืองพัทยา ประจำปี 2560 “14th PATTAYA SWIMMING OPEN 2017

ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาล

Read more
17017068_1851116155208609_419536848251701823_o

วันจันทร์ ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

วันจันทร์ ที่ 27 กุมภาพัน

Read more
16804230_1848334918820066_2645382015209880236_o

การแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 14 ปีการศึกษา 2559

ผู้อำนวยการโรงเรียนมอบเกี

Read more